Tel: 0048 56 696 42 01
Tel: 0048 56 696 42 02
ul. Prosta 19/6
87-100 Toruń
biuro@coptor.pl

SPEDYCJA

Kamil Jakubowski – kierownik spedycji
e-mail: kamil.jakubowski@coptor.pl
tel: 0048 507 606 450
Ireneusz Janek – spedytor międzynarodowy
e-mail: irek@coptor.pl
tel.: 0048 512 271 693
Konrad Bąk – spedytor międzynarodowy
e-mail: konrad.bak@coptor.pl
tel.: 0048 511 410 237
Mouhamed Dabouzi – spedytor międzynarodowy
e-mail: mouhamed.dabouzi@coptor.pl
tel.: 0048 506 167 100
Krystian Kmiecikowski – spedytor międzynarodowy
e-mail: krystian.kmiecikowski@coptor.pl
tel.: 0048 694 549 346
Mateusz Góźdź – spedytor międzynarodowy
e-mail: mateusz.gozdz@coptor.pl
tel.: 0048 519 431 695